IZ*ONE、「KCON 2019 NY」控え室映像公開

「KCON 2019 THAILAND」奈子&ユジンのコメント動画公開